Skadehantering

Vi tillhandahåller proaktiv skadehantering
med respekt och förståelse för vår kund

Vårt skadeteam

Vårt skadeteam hanterar alla RiskPoint-krav och all kommunikation sker direkt med RiskPoint. När vi får underbyggda anmälningar om skador erbjuder vi oss att träffa den försäkrade och/eller dess rådgivare för att hantera och justera förväntningar och diskutera den fortsatta processen.


Anmeld skade


1

Start

Inom 24 timmar bekräftar vi mottagandet av skadan till den försäkrade antingen direkt eller genom en lämplig mäklare. Anspråk kan kommuniceras till oss via mobil eller internet.

2

Data Collection

Vi registrerar alla uppgifter som krävs för korrekt registrering av en fordran - detta innebär också att en provisorisk eller full reserv skapas baserat på tillgänglig information.

3

Skadehantering

Vi påbörjar själva skadebehandlingen, vilket innebär att vi tar kontakt med den försäkrade för att diskutera fakta, be om ytterligare information eller bekräfta den lämnade informationen. Vi utser även - när det är relevant - externa leverantörer; såsom skadereglerare och försvarsadvokater (i tredje parts anspråk).

4

Final

Efter att ha justerat fordran fullt ut fattar vi beslut om täckning, ansvar (vid tredje parts krav) och utbetalning av ersättning/uppgörelse. Vårt beslut baseras naturligtvis på relevanta fakta i den anmälda frågan och bedömningen av dessa fakta i förhållande till policyn och relevant lag och domstolsbeslut.

Your Underwriter of Choice - även när skadan inträffar


  • På RiskPoint har vi åtta kvalificerade medarbetare med totalt mer än 100 års erfarenhet
  • Vi behandlar våra skador själva, dvs ingen yttre skadebehandling
  • Vi hanterar alla nya recensioner inom 24 arbetstimmar
  • Vi kommunicerar på ett kundorienterat språk och i ögonhöjd med mottagaren
  • Skadebehandling med kommersiell förståelse i samarbete med dig
  • Som partner kommer du att uppleva tillgänglig och personskadebehandling
  • Snabb och lösningsorienterad skadebehandling