SKADESBEHANDLING

Vi leverer proaktiv skadeshåndtering
med respekt for og forståelse af vores kunde

Vores skadesteam

Vores skadesteam håndterer alle RiskPoints skader og al kommunikation sker direkte med RiskPoint. Når vi modtager underbyggede underretninger om skader, tilbyder vi at mødes med den forsikrede og / eller dens rådgivere for at styre og tilpasse forventningerne og diskutere den videre proces.

Anmeld skade

Erhvervsrejse & Udstationering


1

Start

Inden for 24 timer bekræfter vi modtagelsen af skade til forsikrede enten direkte eller via passende mægler. Krav kan meddeles til os via mobil eller internet.

2

Data Collection

Vi registrerer alle data, der kræves for korrekt registrering af et krav - det betyder også oprettelse af en foreløbig eller fuld reserve baseret på de tilgængelige oplysninger.

3

Claims Handling

Vi påbegynder den faktiske skadesbehandling, hvilket betyder, at vi kommer i kontakt med forsikrede for at diskutere fakta, bede om yderligere oplysninger eller bekræfte de givne oplysninger. Vi udpeger også - når det er relevant - eksterne leverandører; for eksempel tabsjusterere og forsvarsadvokater (i krav fra tredjepart).

4

Final

Efter at have justeret kravet fuldt ud, træffer vi beslutninger vedrørende dækning, ansvar (i tredjepartskrav) og betaling af erstatning / afregning. Vores beslutning er naturligvis baseret på de relevante fakta i det anmeldte spørgsmål og vurderingen af disse fakta i forhold til politikken og relevant lov og domstolsafgørelser.

Your Underwriter of Choice – også når skaden sker


  • Hos RiskPoint har vi otte kvalificerede medarbejdere med tilsammen mere end 100 års erfaring
  • Vi behandler selv vores skader, altså ingen ekstern skadesbehandling
  • Vi tager hånd om alle nye anmeldelser inden for 24 arbejdstimer
  • Vi kommunikerer i et kundehenvendt sprog og i øjenhøjde med modtager
  • Skadesbehandling med kommerciel forståelse i samarbejde med jer
  • Som samarbejdspartner vil du opleve en tilgængelig og personlig skadesbehandling
  • Hurtig og løsningsorienteret skadesbehandling