EMERGENCY

If you’re in need of immediate help, please find your country and product below and call the correct number.

Cyberförsäkring

Varje incident är unik och därför kan behovet av support variera. RiskPoints incidenthantering påbörjas direkt vid en misstänkt incident. RiskPoint erbjuder möjlighet till både IT-, juridisk och/eller kommunikationshjälp, men det är upp till försäkringstagaren att bedöma vilket behov den specifika situationen kräver.

Vid en incident som kräver hjälp från IT-specialist, kontakta Truesec.

Kontaktinformation: +46 8 10 72 00

Vid en incident som kräver juridisk hjälp, kontakta Cirio.

Kontaktinformation: +46 8 527 916 08

Vid en incident som kräver hjälp från en kriskommunikatör, kontakta Anders Nilsson.

Kontaktinformation: +46 70 765 13 14,