Våra produkter

RiskPoint Sverige – våra försäkringslösningar

Vårt försäkringsutbud omfattar alla traditionella typer av försäkringar, men även nischområden som VD- och Styrelseansvarsförsäkring, försäkringar till förnyelsebara energisektorn, W&I vid fusion eller förvärv.

Med utgångspunkt i vår långa erfarenhet av att utveckla och skriva företags försäkringar fokuserar vi ständigt på att vidmakthålla och utöka vår expertis inom riskbedömning och försäkringslösningar inom våra valda försäkringstyper, och att därigenom säkerställa kvaliteten på våra produkter.