Förnyelsebar energi

Marknaden för förnybar energi har haft en betydande tillväxt under de senaste åren och fokus på förnybar energi förväntas fortsätta. Regeringar runt om i världen sätter höga mål för mängden energi som ska tillhandahållas från förnybara källor samtidigt som energisektorn uppmuntras att både växa och utvecklas snabbt. I takt med att branschen växer så måste åldrande anläggningar säkras och marknaden behöver koncentrera sig allt mer på riskhantering och att säkra högkvalitativa underhållsprogram för dessa anläggningar.

Vi levererar specialiserade försäkringslösningar för förnybar energi. Med hjälp av vårt engagerande och erfarna team hjälper vi er att hantera de unika riskerna och den växande komplexiteten i branschen. Våra fokusområden är vindkraft både på land och hav, solenergi och vattenkraft.

Vårt team för förnybar energi består av underwriters, riskingenjörer och specialiserade skadereglerare. Vi är baserade i de nordiska länderna samt Tyskland, Spanien och Nederländerna. Vår styrka är lokal och internationell erfarenhet av riskvärdering med skräddarsydda försäkringslösningar för våra kunder.