Egendom och terrorism

Egendom- och avbrottsförsäkringen kan erbjuda ersättning för företagets byggnader och produktionsanläggningar, maskiner och inventarier för skador orsakade av till exempel brand, blixtnedslag, explosioner, elektroniska och mekaniska haverier. Avbrott i verksamheten inträffar ofta som en konsekvens av detta, vilket i sin tur kan leda till utebliven vinst.