RiskPoint Sverige

Vi vill vara ditt val av försäkringsgivare. Genom att tillhandahålla unika och specialiserade försäkringslösningar inom de olika försäkrings segment vi verkar i och att dessa lösningar alltid är till förmån för försäkringsförmedlare och deras företagskunder.

Våra hörnstenar är kvalitet, framförhållning och efterlevnad av vårt värdeerbjudande att vi erbjuder den bästa och mest effektiva servicen inom försäkringsmarknaden, allt från försäkring till skadehantering.

Det är viktigt för oss att våra kunder och kapacitetsgivare har fullt förtroende för vår förmåga att tillhandahålla försäkring och ersätta skador – även på längre sikt. Vi strävar alltid efter att ha en hög grad av kompetens och trovärdighet inom våra valda affärsområden. Detta gäller såväl inom själva etableringen av den individuella försäkringslösningen som inom skadehanteringen. Vår filosofi är att kunden ska uppleva en proaktiv och rättvis skadebehandling.

Vårt försäkringserbjudande i Sverige

Kvalitetssäkrad och korrekt riskvärdering


RiskPoint Sverige erbjuder olika typer av försäkringslösningar. Vårt försäkringsutbud inkluderar traditionella försäkringar som allmänt- och produktansvar, professionsansvar och egendomsförsäkringar och inkluderar även ett antal nischerbjudanden som VD&Styrelseansvar, prospektansvar, försäkringslösningar för företagsfusioner eller försäljningar, som såväl försäkringar för förnyelsebar energi, finansiella institutioner och olika byggnadskonstruktioner.

Vi hanterar dina skador

Vår skadehantering

Vi tillhandahåller proaktiv skadehantering med stor respekt och förståelse för våra kunder.

Vi vet att tiden är en viktig faktor för våra kunder, varför vi inom 24 timmar kommer bekräfta mottagandet av skadeanmälningar.