Financial lines, cyber och allmänt ansvar

Ansvarsförsäkring, även kallad tredjemansförsäkring, ger den försäkrade skydd mot risker för skadeståndsanspråk till följd av skador på människor och/eller egendom. Ansvarsförsäkringar täcker både eventuella betalningar som den försäkrade ska stå för om han befinns vara juridiskt ansvarig och även kostnader för legal hjälp och eventuellt rättegångskostnader.