Professionsansvarsförsäkring

Företag som t ex erbjuder rådgivning eller administrationstjänster står inför flera typer av risker inom professionsansvars.

Skadeståndsanspråk som uppstår på grund av professionsansvar kan vara av betydande belopp och ibland förödande för verksamheten, så länge ett företag bedriver verksamhet kommer det alltid att vara utsatt för risken att orsaka skada eller förlust.

En professionsansvarsförsäkring erbjuder täckning för legala utgifter och rättegångskostnader samt eventuellt utdömt skadestånd, från en händelse av anspråk görs av en klient eller en tredje part för förluster på grund av fel och försummelser av de anställda eller dito av andra personer som försäkringstagaren ansvarar för. En PI-försäkring från RiskPoint kommer att ge stöd inte bara genom att betala kostnader utan också hjälpa till att försvara ditt företag.