Professionelt ansvar

Virksomheder, der yder rådgivning, administration og tjenester, står over for flere slags risici inden for professionelt ansvar.

Krav om erstatning som følge af professionelt ansvar kan være ødelæggende, og så længe en virksomhed driver forretning, vil den altid være udsat for risikoen for at forårsage skade eller tab.

En professionel erstatningsforsikring tilbyder dækning af udgifterne og de juridiske omkostninger samt eventuelle tildelte skader i tilfælde af en situation, hvor en kunde eller en tredjepart fremsætter krav om erstatning baseret på fejl og mangler hos de ansatte eller ditto af andre personer, som forsikringstageren er ansvarlig for. En PI-forsikring fra RiskPoint kan betale omkostninger til bistand fra eksperter, og eventuelle erstatnings- eller forligsbeløb.