Profesjonsansvarsforsikring

Selskaper som tilbyr rådgivning, administrasjon og tjenester er utsatt for mange typer risiko innenfor profesjonsansvar.

Krav for skader som oppstår under profesjonsansvar kan være katastrofale og vare like lenge som ett selskaps levetid. Ett selskap vil alltid være utsatt for risikoen for å påføre andre skade eller tap.

En profesjonsansvarsforsikring tilbyr dekning for utgifter og saksomkostninger, så vel som erstatninger, i situasjoner der kunde eller tredjepart anklager selskapet for tap basert på feil eller unnlatelser utført av ansatte eller andre, liknende personer forsikringstaker har ansvar for. En profesjonsansvarsforsikring fra RiskPoint dekker ikke kun kostander, men tilbyr også rettshjelp for å forsvare ditt selskap.