Allmänt ansvar och produktansvar

Allmänt ansvar och produktansvarsförsäkringar ger ett väsentligt ekonomiskt skydd för tredje parter som hävdar att den försäkrade är ansvarig för egendomsskada eller en kroppsskada om härrör från den försäkrades verksamhet och/eller produkter.

Generellt har vi en bred aptit och kan erbjuda lösningar till både små och stora företag inom de flesta branscher. Vi är dock inte intresserade av att erbjuda lösningar till läkemedelsindustrin, flyg, kliniska prövningar och implantat. Vi kan inte tillhandahålla internationella försäkringsprogram men kan däremot erbjuda excess försäkringskapacitet till sådan försäkringsprogram.