Erhvervs- og produktansvar

Erhvervs- og produktansvarsforsikring yder økonomisk beskyttelse for tredjeparter, der hævder, at den forsikrede er ansvarlig for en personskade eller tingskade, som følge af den forsikrede virksomheds aktiviteter og / eller produkter.

Generelt har vi en bred appetit og kan tilbyde løsninger til både små og store virksomheder i de fleste brancher. Vi er dog ikke interesserede i at tilbyde løsninger til medicinalindustrien, luftfart, kliniske forsøg og implantater. Desuden tilbyder vi ikke internationale forsikringsprogrammer, men kan tilbyde excess kapacitet på sådanne.