Bedrifts- og produktansvarsforsikring

Bedrifts- og produktansvarsforsikring gir forsikrede essensiell, finansiell beskyttelse for tredjeparts anklage om at den forsikrede er ansvarlig for personskade eller skade på eiendom, som et resultat av forsikredes drift eller produkt.

Generelt har vi bred appetitt og kan tilby løsninger for både store og små selskaper i de fleste industrier. Vi kan dessverre ikke tilby løsninger for farmasiindustrien, luftfart, medisinske forsøk eller implantater. Vi dekker ikke internasjonale forsikringsprogram, men kan derimot tilby excess dekning for disse programmene.