AKUT HJÆLP

Hvis du har et akut behov for hjælp, så find din forsikring herunder og følg vejledningen.

Rejseforsikring

Før rejsen

Har forsikrede spørgsmål til policen eller ønskes der råd og vejledning før rejsen, skal forsikrede kontakte RiskPoints kundeservice:

Telefontid: 09.00 - 16.00

+ 45 33 38 13 30

Har forsikrede en tilstedeværende-/kronisk sygdom og er i tvivl, om der er dækning for behandlingsudgifter under rejsen kontaktes Falck Global Assistance:

Telefontid: 09.00 - 16.00

+45 70 22 90 67

Eller online via følgende link:

selfservice.falckglobalassistance.com

Under rejsen

Har forsikrede spørgsmål til policens omfang, forsikringens dækning eller administrative spørgsmål kontaktes RiskPoints kundeservice:

Telefontid: 09.00 - 16.00

+ 45 33 38 13 30

Har forsikrede brug for hjælp i forbindelse med en skade skal Falck Global Assistance kontaktes:

+45 70 22 90 67

Har forsikrede behov for akut hjælp kontaktes Falck Global Assistance:

+45 70 22 90 67

Alarmcentralen har åben 24 timer i døgnet

Efter Rejsen

Ønsker forsikrede at anmelde en skade efter hjemkomst til bopælslandet, kan dette gøres online til Falck Global Assistance via følgende link:

selfservice.falckglobalassistance.com

Cyberforsikring

Cyberhændelser er forskellige og derfor kan behovet for hjælp variere. RiskPoint stiller muligheden for IT-, juridisk- eller kommunikationshjælp, som forsikringstager kan kontakte, så snart der er mistanke om en dækningsberettiget begivenhed.

Hvis der sker en hændelse, hvor der er behov assistance fra IT-specialister skal der ringes til Truesec. Kontaktinformation: +45 32 24 00 70

Hvis der sker en hændelse, hvor persondata kan være involveret skal der ringes til Bech-Bruun.

Thomas Munk Rasmussen PartnerSusanne Stougaard PartnerEgil Husum Managing Associate
+45 25 26 33 55+45 25 26 33 08+45 25 26 36 51

Hvis der sker en hændelse, hvor der er behov for krisekommunikation skal der ringes til Radius.

Nicolaj Andersen PartnerNicolaj Egerod Senior AdvisorJeppe Veddinge Director
+45 30 63 73 13+45 20 80 09 48+45 30 26 84 43