EMERGENCY

If you’re in need of immediate help, please find your country and product below and call the correct number.

Cyberforsikring

Cyberhendelser er forskjellige og derfor kan behovet for hjelp variere. Dersom det oppstår en dekningsberettiget begivenhet, tilbyr RiskPoint IT-hjelp og/eller juridisk bistand, samt hjelp til nødvendig krisekommunikasjon.

Hvis det oppstår en skadehendelse hvor det er behov for bistand fra IT-spesialister, vennligst kontakt vår samarbeidspartner Truesec:

Kontaktinformasjon: +46 8 10 72 00

Hvis det oppstår en skadehendelse som involverer personopplysninger og mulig brudd på personvernlovgivning, vennligst kontakt advokatfirmaet Bull & Co. v/Kristian Foss:

Kontaktinformasjon: +47 970 62 655,

Hvis det oppstår en skadehendelse hvor det er behov for bistand med krisekommunikasjon, vennligst kontakt Burson Cohn & Wolfe.

Kontaktinformasjon: +47 911 08 911