VD & Styrelseansvarsförsäkring

Styrelseledamöter och tjänstemän kan hållas personligen ansvariga för förluster kopplade till handlingar, åtgärder e dy eller försummelse av att inte genomföra handlingar och åtgärder.

Styrelsen och den verkställande ledningen kan alltså bli stämda personligen för fel och brister i bolagets skötsel. Medan företagets ansvar är begränsat, är en styrelse- och tjänstemäns ansvar obegränsat, varför försäkring är viktig intresse.

RiskPoints D&O-försäkring täcker direktörer och tjänstemän för skadestånd och försvarskostnader samt andra relaterade kostnader som uppstår på grund av anspråk mot dem, vari kravet är ett skadestånd till följd av ekonomiska förluster. Försäkringen täcker från den första civil- eller brottsutredningen, inklusive försvarskostnader som härrör från både faktiska eller påstådda felaktiga handlingar.