Johdon vastuuvakuutus

Yritysjohtajat voivat joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen vahingoista, jotka liittyvät heidän yrityksen toiminnan kannalta moitittaviin tekoihin tai huolimattomuuteen yritysten johtajina.

Yrityksen hallitukseen ja toimivaan johtoon voidaan kohdistaa henkilökohtainen korvausvastuu kollektiivisesti tai korvausvastuu voi kohdistua myös yksittäiseen henkilöön, jolla on johtamisvastuuta. Vaikka yritykseen kohdistuva vastuu on rajallinen, voi yritysjohtajien vastuu olla rajaton, mikä osaltaan lisää johdon vastuuvakuutusturvan tarpeellisuutta.

RiskPointin tarjoama johdon vastuuvakuutus antaa turvaa yritysjohtajille vahingoista ja puolustuskustannuksista sekä muista niihin liittyvistä kuluista, jotka aiheutuvat heitä vastaan nostetuista korvausvaatimuksista ja joissa vaaditaan vahingonkorvauksia taloudellisista menetyksistä. Vakuutus kattaa ensimmäisen siviili- tai rikostutkinnan, mukaan lukien puolustuskulut, jotka aiheutuvat sekä todellisista että väitetyistä laittomista tai muutoin vahingollisista teoista.