Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring, også kjent som tredjepartsansvarsforsikring, gir forsikrede dekning mot de ansvarsrisikoene påført av rettsaker eller liknende og dekning mot skader som resultat av personskade og skade på mennesker og/eller eiendom. Ansvarsforsikring dekker både saksomkostninger og skadeutbetalinger for den forsikrede, dersom de blir dømt ansvarlige.