Ansvarsforsikring

Vi tilbyder den forsikrede virksomhed beskyttelse mod risikoen for at ifalde erstatningsansvar, uagtet hvordan kravet opstår og hvorfor sagen anlægges, så længe kravet er en direkte følge af personskade og / eller tingskade.

Forsikringsløsningerne dækker både sagsomkostninger og eventuelle betalinger, som den forsikrede vil være ansvarlig for, hvis de bliver fundet juridisk ansvarlige.