Forsikringsprodukter

Forsikringsprodukter i RiskPoint Norge

Vi tilbyr alle tradisjonelle produkter, men også nisjeprodukter som Styreansvarsforsikring, forsikringsløsninger for Fornybar Energi og Garantiforsikring.

Vi bygger på vår omfattende ekspertise når det kommer til utvikling og vurdering av kommersiell forsikring. Vi har fokus på å bevare og utvide vår ekspertise innenfor risikovurdering og spesifikk produktutvikling innenfor våre valgte forsikringsområder, for å sørge for å opprettholde kvaliteten av våre produkter.