First Party

First parties recall forsikringspoliser er utviklet for å hjelpe produsenter, grossister, selgere og distributører av produkter, foruten matprodukter, med å håndtere trusler mot deres produkter, merker, rykte og finansielle bærekraftighet. Forsikringen dekker sikrede for tap og skader av/på sikredes person eller eiendeler