Om oss

RiskPoint er en forsikringsagent som
representerer flere forskjellige forsikringsselskaper

RiskPoint er et europeisk basert MGU (Managing General Underwriting agency). RiskPoint tilbyr unike og spesialiserte forsikringsløsninger til de markeder vi opererer i, til fordel for forsikringsmeglere og deres bedriftskunder. Vi har kontorer over hele Europa som gjør det lettere for oss å tilby våre produkter og tjenester. Våre produkter inkluderer vanlige forsikringer som tingforsikring, ansvarsforsikring, reiseforsikring, men også ett antall nisjeprodukter innenfor Styreansvar, Garantiansvar, Offshore, Fornybar Energi, Finansielle institusjoner, Konstruksjon osv.

Se alle våre produkter

Vi tilbyr førsteklasses kundebehandling fra underwriting til skadebehandling.

Kvalitet, Compliance og Effektivitet er hjørnesteinene I vår bedrift. RiskPoints verdiforslag til forsikringsmarkedet er å tilby den beste kundebehandlingen, fra underwriting til skadebehandling, i et effektivt og compliant miljø. Vi ivaretar samtidig våre kjerneverdier; tillitt, åpenhet, konkurransedyktighet og respekt. Våre spesialiserte og erfarne underwritere har dyptgående innsikt i industrien og produktene, og våre profesjonelle skadebehandlere tilbyr en unik og proaktiv tilnærming får å hjelpe våre kunder når en skade skjer. Å konsekvent levere et høyt nivå av kundebehandling i disse to kritiske forretningsområdene, er avgjørende for vår suksess. Som ett MGU har RiskPoint unike fullmakter på vegne av ett antall forsikringsselskaper til å utvikle egne forsikringsprodukter, evaluere eksponering, utføre risikovurdering og behandle skader. Våre fullmakter er kontraktbaserte avtaler mellom oss og våre forsikringsgivere som gir oss fullmakt til å binde forsikringer, sette priser og betale ut skade.

Les mer om vår forretningstilnærming