Terrorismförsäkring

Din Riskpoint terrorismförsäkring ger ett omfattande försäkringsskydd för skador som uppstår på grund av en terroristhandling. Vår Terrorismförsäkring anpassas för att omfatta både Sabotage och Terrorism. Sabotage är en avsiktlig handling i syfte att orsaka skada eller förstörelse av projektet. Terrorism är förstörelse av egendom som utförs av religiösa, politiska, ideologiska eller liknande skäl.