Tredjepartsansvar

I tillegg til tingskade og avbrudd er prosjekter for fornybar energi også utsatt for tredjepartsansvar. (ovenfor eksempelvis grunneier, staten, besøkende osv.) Tredjepartsansvarsforsikringen omfatter essensiell, finansiell beskyttelse dersom en tredjepart anklager forsikrede å være ansvarlig for personskade, tingskade eller miljøskade, som et resultat av den forsikredes drift eller produkt.