Ansvarsforsikring

Udover mulige skader på ejendom og tab af forretningsafbrydelse er konstruktion og / eller drift af et vedvarende energiprojekt også underlagt ansvar over for tredjemand (fx grundejer, stat, besøgende osv.). Den tredje ansvarsforsikring yder væsentlig økonomisk beskyttelse i tilfælde af, at en tredjepart hævder, at den forsikrede er ansvarlig for legemsbeskadigelse, ejendomsskade eller et miljøkrav, der er resultatet af den forsikrede forretning og / eller produkter.