Overholdelse av retningslinjer/Compliance

Vi gjør vårt ytterste for å tilby den beste servicen i ett effektivt miljø samtidig som vi overholder lover, regler og retningslinjer.

RiskPoint anser overholdelse av retningslinjer som en betingelse for at vi er fremgangsrike over sikt. Vårt complance team støtter alle våre ansatte proaktivt.

Kvaliteten på våre produkter og tjenester er ikke den eneste viktige faktoren når vi avgjør om vår bedrift er fremgangsrik. Redelig og ansvarsfull oppførsel hos våre ansatte ovenfor hverandre, våre forretningspartnere og i det offentlige rom er viktig for oss. Vi mener at redelighet underbygger tillit og gir oss en konkurransedyktig fordel som ikke burde undervurderes.

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

FATCA promotes cross-border tax compliance by implementing an international standard for automatic information exchange

Where required by law, RiskPoint sends our customers a copy of the relevant W-8IMY form to the RiskPoint device with which our customers trade. To meet customer requests for electronic receipt of information, RiskPoint's W-8IMY forms are also available online via the link to the left.

Your company may be required to take certain actions to be FATCA compliant, and you should consult your tax and / or compliance advisor to determine how you may be affected by FATCA.