Transport

Transporterne til et vedvarende energiprojekt er underlagt flere slags risici - din Riskpoint transportforsikring dækker fysisk tab eller skader på anlæg og materialer, der er beregnet til at blive indarbejdet i projektet. Dækning vil også blive leveret under midlertidig opbevaring, læsning og losning. For en mulig forsinkelse i opstart af projektet kan der opnås en udvidet dækning (DSU). Desuden - som din valgte forsikringsgiver - sørger vi for, at forsikringsdækningen svarer til dine kontraktmæssige forpligtelser og undgår dækningshuller - især med hensyn til den vedlagte byggeforsikring.