Operation

Driften af et vedvarende energiprojekt er genstand for flere forskellige risici - din Riskpoint driftsforsikringsdækning er designet til at imødekomme de mange risici, der kan udsætte de avancerede og komplekse installationer. Driftsforsikringsproduktet dækker ejendomsskader og tab af forretningsafbrydelse, som dit projekt opretholder. Dette produkt er dækket af alle risici og dækker især risici såsom maskinafbrydelse, elektriske fejl (f.eks. Kortslutning) og eksterne farer som hagl, storm, lyn og den deraf følgende forretningsafbrydelse.

Ud over disse standarddækningstyper har hvert projekt sine specialiteter, og vores forsikringsselskaber vil også hjælpe dig med at evaluere dine risici i forbindelse med eksisterende vedligeholdelseskontrakter, nødvendig beredskabsafbrydelsesdækning, lokale forsikringskrav og meget mere