Erhvervsrejse

Erhvervsrejseforsikring tegnes af arbejdsgiveren og dækker de sikrede personer (ansatte rejsende i firmaets tjeneste) i op til 30 dages varighed. Forsikringen dækker kombinerede erhverv- og ferierejser, hvor hovedformålet med rejsen er erhvervsrelateret. Forsikringen dækker ejere, ansatte, ægtefæller/samlever og børn og kan udvides til at omfatte medrejsende gæster og kunder.


Det gule / blå forsikringskort

Det gule / blå sygesikringskort dækker ikke forretningsrejser, selvom det kun er et kort besøg hos en udenlandsk forretningsforbindelse, messebesøg, kundemøder mv.

Sygdom i udlandet kan være dyrt

Hvis virksomheden sender en medarbejder til udlandet uden en forsikring, kan det være en dyr og ubehagelig oplevelse. Hvis medarbejderen bliver syg eller bliver såret under opholdet, skal hospitalsudgifter, behandlinger og medicin betales i egen lomme.