Entreprise

Entreprise- og montageforsikringen er til dig, der skal bygge om, bygge til eller bygge nyt. Forsikringen dækker tab af eller skade på materialer der skal bruges i den færdige konstruktion. Endvidere dækker den også arbejder, der indgår i udførelsen af entreprisen.