RiskPoint Sverige

RiskPoint är en försäkringsagentur som tillhandahåller försäkringslösningar till stora och medelstora företag och verksamheter. Vi har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Bergen, Helsingfors, Zürich, Amsterdam och Frankfurt. Vår primära distributionskanal är professionella försäkringsförmedlare och vi har inga egna säljare.

Vi är ett företag med en starkt kundfokuserad företagskultur som drivs av entreprenörskap, affärsmässighet och teamwork. Inom RiskPoint finns en lång och gedigen erfarenhet av företagsförsäkring och vi arbetar ständigt för att upprätthålla och utveckla vår kompetens genom att noga följa utvecklingen inom näringslivet liksom trender på försäkringsmarknaden.

Kvalitet är viktigt för oss. Därför erbjuder RiskPoint endast försäkringar med A-rating som minimum vilket säkerställer att våra kunder kan lita på vår betalningsförmåga – även på lång sikt. Vi erbjuder ett starkt mervärde genom flexibilitet, bred kännedom om marknaden och en mycket god finansiell säkerhet. Vi är övertygade om att detta hjälper oss att uppnå vårt övergripande mål – att vara ”the underwriter of choice” för våra kunder och samarbetspartners.

RiskPoint erbjuder försäkringar inom samtliga traditionella områden i kombination med nytänkande lösningar och nischprodukter. Vi är uppdelade i olika specialistenheter såsom Ansvar, Egendom, Financial Lines och M&A.

Det är alltid nära till oss – du når oss via mail eller telefon och vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm.

Välkommen att kontakta oss.

Jan Jonassen
Managing Director
+46 703 398 182
Lars Danielsson
Manager – Liabilities (Sweden)
+46 722 161 644
Olof Brunsson
Senior Underwriter – Liabilities
+46 736 901 871
Marcus Logander
Senior Underwriter – Liabilities
+46 703 393 382
Martin Philipsson Löf
Underwriter – Liabilities
+46 703 670 662
Linda Karlsson
Underwriter – Liabilities
+46 735 296 855
Nikolai Djupesland
Managing Director – M&A Group
+47 48 08 75 72
Stefan Golijanin
Underwriter M&A – Financial Lines
+46 705 373 601
Malin Fredriksson
Senior Underwriter – Property/Energy
+46 761 453 982
Ludvig Stillman
Underwriter – Property/Energy
+46 762 937 531
Angelica Luttu
Senior Claims Adjuster
+46 736 008 695
Robert Buffay
Head of Business Development
+46 739 449 959

Tillsyn:
RiskPoint AB står under Finansinspektionens tillsyn. Uppgifter om Finansinspektionen: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, telefon: 08- 787 80 00, fax: 08 -24 13 35, webbplats: www.fi.se, e-post: finansinspektionen@fi.se.

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för vår marknadsföring. Uppgifter om Konsumentverket: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon: 0771- 42 33 00, webbplats: www.konsumentverket.se, e-post: konsumentverket@konsumentverket.se.