RiskPoint Sverige

RiskPoint är en försäkringsagentur som tillhandahåller försäkringslösningar till stora och medelstora företag och verksamheter i Skandinavien. Vi har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Frankfurt. Vår primära distributionskanal är professionella försäkringsförmedlare. Vi har inga egna säljare anställda.

Vi är ett företag med en starkt kundfokuserad företagskultur. Att utgå från kundens behov och förväntningar är viktigt för oss. Vi drivs av entreprenörskap och tror på affärsmässighet och teamwork. Inom RiskPoint känner vi alla, oavsett var i organisationen vi befinner oss eller i vilken funktion vi verkar, att vi har en viktig roll att spela för att uppnå vårt övergripande mål som är att vara ”the underwriter of choice” för våra kunder och samarbetspartner.

Inom RiskPoint finns idag en lång och gedigen erfarenhet av företagsförsäkring och vi arbetar ständigt för att upprätthålla och utveckla vår kompetens. Vi följer noga utvecklingen inom olika branscher i näringslivet liksom trender på försäkringsmarknaden. Vi är övertygade om att detta leder till ett bättre engagemang och högre motivation för våra medarbetare vilket för kunderna innebär ökad effektivitet och högre kvalitet på de tjänster vi levererar.

RiskPoint erbjuder försäkring inom samtliga traditionella områden i kombination med nytänkande lösningar och nischprodukter. Vi är uppdelade i olika specialistenheter såsom Ansvar, Egendom och Financial Lines. Behöver du specialister inom VD- och Styrelseansvar eller Förnyelsebar Energi? Då är det RiskPoint du ska kontakta.

Kvalitet är viktigt för oss på RiskPoint. Därför erbjuder vi bara försäkringar med minimum A-rating, och säkerställer därmed att våra kunder och leverantörer kan lita på vår betalningsförmåga – även på lång sikt. Vi erbjuder ettstarkt mervärde genom flexibilitet, bred kännedom om marknadens behov av försäkringslösningar och en mycket god finansiell säkerhet.

Det är alltid nära till oss – du når oss via mail eller telefon och vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm.

Välkommen att kontakta oss.

Agnetha Estwall
Managing Director
+46 738 537 537
Lars Danielsson
Senior Underwriter – Financial Lines
+46 722 161 644
Olof Brunsson
Underwriter – Financial Lines
+46 736 901 871
Martin Philipsson Löf
Underwriter – Financial Lines
+46 703 670 662
Linda Karlsson
Trainee – Financial Lines
+46 866 610 60
Nikolai Djupesland
Underwriter M&A – Financial Lines
+46 949 781 57
Stefan Golijanin
Trainee M&A – Financial Lines
+46 705 373 601
Mikael Paulsson
Manager – Casualty
+46 722 040 236
Jan Jonassen
Senior Underwriter – Casualty
+46 703 398 182
Lena Lindström
Senior Underwriter – Property/Energy
+46 703 897 010
Jens Rytte
Senior Underwriter – Property/Energy
+46 736 260 067
Malin Fredriksson
Senior Underwriter – Property
+46 767 036 385
Ludvig Stillman
Trainee – Casualty/Property
+46 762 937 531
Joyeta Mahaboob
Trainee – Casualty/Property
+46 86 6610 60
Jessika Svensson
Trainee – Casualty/Property
+46 866 610 60